จำแนกตามจุดประสงค์
ที่ใช้ในแต่ละผลิตภัณฑ์

ชุดทดสอบการติดเชื้อ
.......................................
ชุดทดสอบโรคมะเร็ง
.......................................
ชุดทดสอบโรคหัวใจ
........................................
ชุดทดสอบโรคเบาหวาน
........................................
ชุดทดสอบหมู่เลือด
.........................................
ชุดทดสอบหาสารเสพย์ติด
........................................
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ
........................................
ผลิตภัณฑ์ยารักษาโรค
........................................
ชุดทดสอบออโตอิมมูน
.......................................
ชุดทดสอบการตั้งครรภ์

.......................................


ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท  อ่านต่อ..
......................................................................................

ซีโรเดีย-เอชบีเอส
SERODIA-HBS
 

ชุดทดสอบแบบ พาสสีบ ฮีมเอ็กกลูติเนชั่น สำหรับทดสอบแอนติบอดีต่อ เปลือกนอกของ เชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี

Passive Hemagglutination Test for Detection of Hepatitis B Surface Antibody

(ใบอนุญาตเลขที่ ฆพ. 801/2552)
อ่านต่อ...

.........................................................................................

ซีโรเดีย-ทีพี-พีเอ
SERODIA-TP-PA
 

ชุดทดสอบแบบ พาสสีบ พาติเคิล แอ็กกลูติเนชั่น สำหรับทดสอบแอนติบอดี ต่อเชื้อ Treponema Pallidum

Passive Particle-Agglutination Test for Detection of Treponema Pallidum Antibodies

(ใบอนุญาตเลขที่ ฆพ. 796/2552)
อ่านต่อ...


...........................................................................................

free web hostingHosting24.com web hostingสายด่วน CSC สั่งสินค้า ขอข้อมูล
ติดแล้ววางสายเพื่อทิ้งหมายเลขไว้จะโทรศัพท์กลับทันที

โทรศัพท์ 0-2321-9387, 0-2322-0012-6
โทรสาร 0-2321-9389
อีเมลล์ sales@cscthai.com


...........................................................................

  

รวมเอกสารอ้างอิงทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของ CSC ทั้งของใน ประเทศไทยและจากต่างประเทศ รวมถึงมาตราฐานทางสาธารณสุขที่ประกาศโดย อย. และ WHO ที่บังคับใช้ในประเทศไทย อ่านต่อ...

............................................................................. 

พื้นที่สำหรับไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์
คำถาม-คำตอบที่พบบ่อย รวมถึงข้อแนะนำต่างๆ
และเทคนิคในการใช้ผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด อ่านต่อ...

...............................................................................

ข้อเสนอพิเศษเมื่อสั่งสินค้ากับ CSC
 

เมื่อสั่งสินค้าใดๆจาก CSC พบข้อเสนอ พิเศษสุด รับเสื้อกาวน์สำหรับใช้ใน ห้องปฏิบัติการ ฟรี! รายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับเงื่อนไขการสั่งซื้อ กรุณาติดต่อฝ่ายขายของบริษัทฯ หรือที่ sales@cscthai.com

................................................................................ อ่านต่อ...จำแนกตามชนิดเทคโนโลยี
ที่ใช้ในแต่ละผลิตภัณฑ์


Chromatographic
Immuno Assays

............................................
Gelatin Microparticle
Agglutination

...........................................
Heamagglutination
Immuno Assays

............................................ Blood Groupings
...........................................
อุปกรณ์วินิจฉัยอื่นๆ
...........................................
เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ
...........................................
ผลิตภัณฑ์ยารักษาโรค
............................................


   
 
 

ยินดีต้อนรับสู่ บริษัท คอมเมอร์เชียล ซายส์ จำกัด (CSC)

บริษัทฯ เป็นผู้นำนวัตกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการทางด้านเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การแพทย์ เรามีความภูมิใจที่ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และบริการที่มีประสิทธิภาพและความรับผิดชอบสูงต่อผู้ใช้ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯทั่วประเทศโดยตลอดมา ทางบริษัทฯได้พัฒนาสื่อ 
อิเลคโทรนิคส์นี้ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นช่องทางการสื่อสาร ระหว่างเรากับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการให้ข้อมูล เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ ได้สะดวกยิ่งขึ้น

 

 

 

 

เภสัชกร วิชัย วิทุรวงศ์
กรรมการผู้จัดการ

     
     
 

.