1) เอกสารทางวิชาการ ของ เวชภัณฑ์ ไมโตไมซิน - ซี เคียววา
ปรับปรุงครั้งสุดท้าย 1มกราคม 2552
รวบรวมตั้งแต่ เดือนมกราคม ค.ศ. 2006 ถึง ตุลาคม ค.ศ. 2008

2) คำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับการใช้เวชภัณฑ์ กลุ่มน้ำยาซีโรเดีย
ปรับปรุงครั้งสุดท้าย 30 กันยายน 2552

ข้อแนะนำเทคนิคการทำการทดสอบ ปฏิกิริยาเกาะกลุ่ม (Gelatin Agglutination Reaction)

3) คำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับการใช้ ผลิตภัณฑ์ คอร์ ทูเบอร์คูโลสิส (วัณโรค) ในปศุสัตว์
ปรับปรุงครั้งสุดท้าย 5 ตุลาคม 2552

รายละเอียดเกี่ยวกับชุดตรวจวัณโรค เช่น ความไว และความจำเพาะ ราคา วิธีการใช้ และการประยุกต์ใช้ในวงการปศุสัตว์

4) คำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับ Built-in Functional Positive Control ของ
Rapid Lateral-flow Chromatography essay

ปรับปรุงครั้งสุดท้าย 7 ตุลาคม 2552
คำอธิบายพร้อมภาพกราฟฟิกประกอบคำอธิบาย Ag,Ab Competitive Lateral-flow Chromatography;
Ag,Ab Double Sandwich Lateral-flow Chromatography

 
Free web hostingWeb hosting