คำถาม-คำตอบ ผลิตภัณฑ์ คอร์ ทูเบอร์คูโลสิส (วัณโรค)


ถาม
อยากทราบราบละเอียดบางอย่างของชุดตรวจวัณโรค เช่น sensitivity specificity
ราคา วิธีการใช้ และหากนำไปใช้กับเลือดสัตว์ เช่น โค แพะ คิดว่าน่าจะใช้ได้หรือไม่
คือว่ามีนักศึกษาปริญญาโทด้านสัตวแพทย์มาจากประเทศเพื่อนบ้าน
ไม่มีห้องปฎิบัติการในพื้นที่ ต้องการชุดตรวจที่ใช้ได้ในภาคสนามค่ะ
ขอบคุณค่ะ

ตอบ
ชุดทดสอบ Anti-TB นี้ทดสอบร่องรอยการติดเชื้อ หากผู้ติดเชื้อไม่ได้รับการรักษา
อาจอนุมานได้ว่าติดเชื้อ ทั้งนี้ผมได้ส่งเอกสารสินค้ามาให้ศึกษา เป็นชุดทดสอบในมนุษย์
แต่หากคำนึงถึงหลักการทดสอบแล้ว ไม่ว่าจะเป็น antibodies จากสัตว์ หรือคนที่ติดเชื้อ ก็จะให้ปฏิกิริยา
แอนติเจนของเชื้อนั้น แต่จะมีระดับต่างกัน จึงจำเป็นที่จะต้องทำการศึกษาระดับ Cut off.

สำหรับ sensitivity และ specificity ของชุดน้ำยานี้ศึกษาได้ในคู่มือที่ส่งมา ซึ่งเป็นตัวเลขของผู้ผลิต
สำหรับข้อมูลของแอนติเจนที่ใช้และคุณสมบัติ ให้ศึกษาใน 'เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง' ที่แนบมาด้านท้ายนี้

ดาวโหลดเอกสารคู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์ชุดทดสอบ คอร์ ทูเบอร์คูโลสิส (CORE Tuberculosis)(241 KB)


เว็บไซต์ที่เกี่่ยวข้อง
Tuberculosis
โดย M. Monir Madkour

(http://books.google.com/books?id=iWnwrHy3uF0C&pg=PA191&lpg=PA191&dq=anti-LAM
+TB&source=bl&ots=44xnpQ1c-9&sig=iGZ-DOtu9DUchtcpQ7m9aLeYT50&hl=th&ei=EDvJSt
2hCpGBkQX94o02&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5#v=onepage&q=anti-LAM%2
0TB&f=false)


.....................................................................................................................................................................................................................................Free web hostingWeb hosting