ชุดทดสอบที่มีการวิเคราะห์โดยอาศัยหลักการการเกาะตัวกันของอนุภาคเจลาติน
   
 
   

ซีโรเดีย-เอเอ็มซี
SERODIA-AMC

ชุดทดสอบแบบพาสสีบ พาติเคิล เอ็กกลูติเนชั่น สำหรับทดสอบหาปริมาณ แอนติ-ไมโครโซมอล แอนติบอดี

Passive Particle Agglutination Test for Measurement Anti-Microsomal Antibody


(ใบอนุญาตเลขที่ ฆพ. 799/2552)

     
  .........................................................................................................................................................      
    ซีโรเดีย-เอทีจี
SERODIA-ATG

น้ำยาสำหรับทดสอบหาปริมาณ
แอนติ-ไทโรกลอบบูนลิน แอนติบอดี

Passive Particle Agglutination Test for Measurement Anti-Thyroglobulin Antibody

(ใบอนุญาตเลขที่ ฆพ. 798/2552)

     
  .........................................................................................................................................................      
    ซีโรเดีย-เอชซีวี
SERODIA-HCV

ชุดทดสอบแบบ พาร์ติเคิล เอ็กกลูติเนชั่น สำหรับทดสอบ แอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี

Particle Agglutination Test for Detection of Anti-HCV Antibodies

(ใบอนุญาตเลขที่ ฆพ. 800/2552)
     
  .........................................................................................................................................................      
   

ซีโรเดีย-ทีพี-พีเอ
SERODIA-TP-PA

ชุดทดสอบแบบพาสสีบ พาติเคิล เอ็กกลูติเนชั่น สำหรับทดสอบแอนติบอดีต่อเชื้อ Treponema Pallidum

Passive Particle-Agglutination Test for Detection of Treponema Pallidum Antibodies

(ใบอนุญาตเลขที่ ฆพ. 796/2552)

     
  .........................................................................................................................................................      
     

ซีโรเดีย-ไมโค-ทู
SERODIA-MYCO II

ชุดทดสอบแบบพาสสีบ พาติเคิล เอ็กกลูติเนชั่น สำหรับทดสอบปริมาณ แอนติบอดีต่อเชื้อไมโคพลาสม่า นิวโมเนีย

Passive Particle Agglutination Test for Measurement of Antibodies to Mycoplasma pneumoniae

(ใบอนุญาตเลขที่ ฆพ. 802/2552)

     
    .........................................................................................................................................................      
      ซีโรเดีย-เอชทีแอลวี-1
SERODIA-HTLV-I

ชุดทดสอบแบบพาสสีบ พาติเคิล เอ็กกลูติเนชั่น สำหรับทดสอบ แอนติ-เอชทีแอลวี-1 แอนติบอดี

Passive Particle-Agglutination test for detection of Anti-HTLV-I antibody

(ใบอนุญาตเลขที่ ฆพ. 795/2552)
     
    .........................................................................................................................................................      
    รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ บริษัท หรือที่ vichai@cscthai.com      
   

Free web hostingWeb hosting