บริษัท คอมเมอร์เชียล ซายส์ จำกัด

900 ถนนศรีนครินทร์ สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 02-321-9387 (12 สายอัตโนมัติ), 02-321-1424, 02-322-0014
โทรสาร 02-321-9389, 02-321-9387
โทรศัพท์มือถือ 081-755-0036 (เพื่อฝากหมายเลขโทรกลับ)
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ vichai@cscthai.com
สั่งซื้อสินค้า sales@cscthai.com
สมัครงาน pranee@cscthai.com
ติดต่อผู้จัดทำเว็บ thanes@cscthai.com

 

Commercial Science Co., Ltd.

900 Srinakarintra Rd. Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02-321-9387 (12 lines auto), 02-321-1424, 02-322-0014
Fax. 02-321-9389, 02-321-9387
Moblie Phone: 081-755-0036 (for calling back)
product enquiries vichai@cscthai.com
ordering products sales@cscthai.com
job applications pranee@cscthai.com
contact webmaster thanes@cscthai.com

 

 

 


Free web hostingWeb hosting