บริษัท คอมเมอร์เชียล ซายส์ จำกัด

เรื่อง  Anti-HIV titer เทียบกับ HIV WB และแนวทางการตรวจตามคำแนะนำ องค์การอนามัยโลก

การตรวจกรองโลหิตที่ติดเชื้อ ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก แนะนำใช้ชุดตรวจชนิด qualitative ที่มี ความไวสูงสุด ซึ่งมีนัยยะว่า ชุดตรวจเชิงคุณภาพนี้ ต้องตรวจ พบชนิดของ Anti-HIV เฉพาะต่อแอนติเจนของเชื้อ HIV มากที่สุดที่จะมากได้ ดังเช่น แอนติบอดีต่อ กลุ่มแอนติเจน  p24, gp160, gp120, gp41 สำหรับ HIV-1 และ แอนติบอดีต่อ กลุ่มแอนติเจน p26, gp150, gp105, gp36 สำหรับ HIV-2 เป็นต้น อันเนื่องจากผู้ป่วยแต่ละ คนจะมีการตอบสนองในการสร้างแอนติบอดีต่อเชื้อ ไม่เหมือนกัน

องค์การอนามัยโลกยังแนะนำให้มีการยืนยันผลบวกโดยใช้แอนติเจนต่างกลุ่มกัน ซึ่งมีนัยยะที่ชุดทดสอบที่มี แอนติเจนน้อยกว่า 3 กลุ่มนั่นเอง

เพื่อให้ได้ใกล้เคียงกับคำแนะนำที่มากสุดบริษัทฯ ขอแนะนำว่าหากใช้ Serodia HIV หรือ Serodia HIV1/2 ซึ่งมีกลุ่ม แอนติเจนของเชื้อ HIV ทั้งตัวไวรัส เป็นชุดทดสอบแรก เมื่อได้ผลทดสอบ  Reactive ควรใช้ชุดทดสอบ ที่มีแอนติเจนอย่างน้อย สามกลุ่มทดสอบผลอีกครั้ง (เช่น One Step HIV1/2 Triline ,ซึ่งมี p24, gp120, gp41, gp36) เพื่อยืนยันผลบวก หากได้ผล Reactive อีกและมีค่าไม่น้อยกว่า +1 ย่อมแสดงว่าพบ anti-HIV ต่อแอนติเจนไม่น้อยกว่าสามกลุ่ม ดังนั้นวิธีนี้จะลดการทดสอบ ให้กระชับและสั้นลง ซึ่งประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย

หากใช้ชุดทดสอบเริ่มแรกที่มีแอนติเจนน้อยกว่าสามกลุ่ม ก็อาจมีความเป็นไปได้ที่จะไม่สามารถครอบคลุมและตรวจยืนยันเพื่อ ให้ได้แอนติบอดีต่อแอนติเจนของเชื้อครบสามกลุ่ม ตาม Criteria ของ HIV WB ได้

ขอข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัทฯ ได้ทุกโอกาส

 

ขอแสดงความนับถือ

วิชัย วิทุรวงศ์ ภบ.
ผู้จัดการ
vichai@cscthai.com

6 เมษายน 2553


เอกสารประกอบ Anti-HIV Antibody Titer (PDF 3.108 MB)
free web hostingHosting24.com web hosting