ซีโรเดีย-เอเอ็มซี
SERODIA-AMC

ชุดทดสอบแบบพาสสีบ พาติเคิล เอ็กกลูติเนชั่น สำหรับทดสอบหาปริมาณ แอนติ-ไมโครโซมอล แอนติบอดี

Passive Particle Agglutination Test for Measurement Anti-Microsomal Antibody


(ใบอนุญาตเลขที่ ฆพ. 799/2552)

     
  .................................................................................................................................................      
    ซีโรเดีย-เอทีจี
SERODIA-ATG

น้ำยาสำหรับทดสอบหาปริมาณ
แอนติ-ไทโรกลอบบูนลิน แอนติบอดี

Passive Particle Agglutination Test for Measurement Anti-Thyroglobulin Antibody

(ใบอนุญาตเลขที่ ฆพ. 798/2552)

     
  ...................................................................................................................................................      
  รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ บริษัท หรือที่ vichai@cscthai.com      
 
 


Free web hostingWeb hosting