ชุดทดสอบเพื่อตรวจหาหมู่เลือด
   
             
    คอร์ แอนตี้-เอ, คอร์ แอนตี้-บี, คอร์ แอนตี้-เอ บี, และ คอร์ แอนตี้-ดี
CORE Anti-A, CORE Anti-B, CORE Anti-A,B, CORE Anti-D

ชุดตรวจหมู่โลหิต เอ, บี, เอบี, และ Rh

Blood Grouping

(ใบอนุญาตเลขที่ ฆพ. 813/2552)
     
  ...................................................................................................................................      
 


Free web hostingWeb hosting  
  รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ บริษัท หรือที่ vichai@cscthai.com