5-เอฟยู
5-FU

A preparation of 5-Fluorouracil
for treatment of Cancer และ Sarcoma
     
  ..........................................................................................................................................      
    ไมโตมายซิน-ซี เคียววา
Mitomycin-C Kyowa

Antineoplastic agent
Mitomycin C for injection
     
  ..........................................................................................................................................      
    ลูเนส
Leunase

Antineoplastic enzyme preparation
L-Asparaginase for injection
     
  ..........................................................................................................................................      
  รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ บริษัท หรือที่ vichai@cscthai.com      
 


Free web hostingWeb hosting