ซิมดู เครื่องวัดระดับกลูโคสในกระแสโลหิต
SimpDo Blood Glucose Monitoring System

     
  ..........................................................................................................................................................      
     

แผ่นตรวจวัดระดับกลูโคสในกระแสโลหิต
SimpDo Glucose Strip

แผ่นทดสอบใช้สำหรับตรวจหาเชิงปริมาณของ
ระดับน้ำตาลกลูโคสในตัวอย่างโลหิตของผู้เป็นโรคเบาหวาน

     
  .........................................................................................................................................................      
  รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ บริษัท หรือที่ vichai@cscthai.com      
 
   


Free web hostingWeb hosting