5-เอฟย
5-FU


A preparation of 5-Fluorouracil
for treatment of Cancer และ Sarcoma

     
  ..........................................................................................................................................      
    ไมโตมายซิน-ซี เคียววา
Mitomycin-C Kyowa


Antineoplastic agent
Mitomycin C for injection

     
  .........................................................................................................................................      
    ลูเนส
Leunase


Antineoplastic enzyme preparation
L-Asparaginase for injection

     
  .........................................................................................................................................      
  รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ บริษัท หรือที่ vichai@cscthai.com      
 


Free web hostingWeb hosting