วันสเต็ป เอชซีจี เทสต์
One Step HCG Test

ชุดตรวจวิเคราะห์แบบอิมมูนโนโครมาโตกราฟฟี ชนิดรวดเร็ว สำหรับการทดสอบของ Human Chorionic Gonadotropin หรือ เอชซีจี ในปัสสาวะที่บ่งบอกถึงการตั้งครรภ์ระยะเริ่มต้น

A rapid immunochromatographic assay for the detection of Human Chorionic Gonadotropin (HCG) in urine that indicates early pregnancy.
     
  .................................................................................................................................................      
 

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ บริษัท หรือที่ vichai@cscthai.com

     
         
 
 


Free web hostingWeb hosting